Dobre praktyki w rolnictwie ekologicznym

Dobre praktyki w rolnictwie ekologicznym (ang. good agricultural practice – DPR) to zbiór praktyk, które pozwalają na produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności przy pomocy wszelkich dostępnych środków i metod.

Zasady DPR zobowiązują rolników m.in. do przestrzegania okresów karencji po użyciu nawozów, leków i pestycydów. Określają one również czym powinno się karmić zwierzęta hodowlane itd.

Rolnictwo (więcej…)